Kvalitet

System för kvalitetskontroll baseret på standarden ISO9001

Dencon har i många år varit medvetet om de integrerade kvalitetsaspekterna för att säkerställa att optimala produkter produceras. Vi arbetar med ett system för kvalitetskontroll baseret på standarden ISO9001.

Men vi har insett värdet av ett i hög grad pragmatiskt och okomplicerat förhållningssätt till kvalitetsstandarder, och har därför inte prioriterat ett certifierat system, utan snarare ett certifierbart system för kvalitetskontroll, utan att kompromissa med produktkvaliteten. Kort sagt innebär det att vi använder en mängd olika verktyg som standarden ISO9001 erbjuder, men vi har också valt att utelämna de mer perifera delarna av standarden.