Miljö (ISO14001)

Kontroll och dokumentation

Dencon har varit certifierade enligt ISO14001 sedan 2001 och arbetar löpande med miljöförbättringar. 

Minsta möjliga miljöbelastning

Det är en ständig målsättning att vår produktion och våra produker skall belasta miljön så lite som möjligt. Öppenhet och konstruktiv dialog är viktiga värden för oss och därför offentliggör vi vår miljöpolitik, våra gröna redovisningar osv. 

Miljöpolitik

Miljögenomgång
(Grön redovisning)

Dencon A/S är certifierat enligt ISO 14001. DDetta säkerställer att vi har ett system för miljökontroll som effektivt och enkelt dokumenterar att vi är medvetna om den miljöpåverkan vår produktion och våra produkter innebär, och säkerställer att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan.